Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB)

Viện SIAMB chuyên thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm phục vụ cho các lĩnh vực của đời sống. Viện chuyên sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ cho nông nghiệp hữu cơ.

VIDEO

 

 

Các sản phẩm của Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) đang được sử dụng cho các hệ thống trang trại sạch và hữu cơ của Việt Nam theo quy trình của Viện khoa học nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (http://vaos.asia website đang cập nhật).

Đặc biệt tại hệ thống trang trại được đặt dưới sự giám sát của Trung tâm phát triển và chứng nhận hữu cơ Việt Nam (http://chungnhanhuuco.net).

Sản xuất gia công phân bón, chế phẩm sinh học

 • Phân bón vi lượng siamb 3

  27-12-2020 // 4,169 lượt xem

  Phân bón siamb 3 hay còn gọi là phân bón vi lượng siamb 3 là một trong những sản phẩm phân bón được lưu hành tại Việt Nam của Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB).

  Chi tiết →

 • Hợp tác về phân bón

  01-03-2020 // 4,177 lượt xem

  Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) kêu gọi sự hợp tác từ các đối tác về lĩnh vực chế phẩm sinh học vi sinh, phân bón sinh học, phân bón hữu cơ, phân bón NPK, phân bón vô cơ và phân bón vi lượng.

  Chi tiết →

 • Nghi định 84/2019/NĐ-CP về Quản lý phân bón

  19-11-2019 // 4,411 lượt xem

  Một số lưu ý về Nghi định 84/2019/NĐ-CP về Quản lý phân bón

  Chi tiết →

 • Gia công phân bón, chế phẩm sinh học SIAMB

  14-02-2017 // 9,807 lượt xem

  Viện nhận gia công phân bón cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. (Theo hình thức nhãn hiệu riêng phù hợp với quyết định của Cục Bảo vệ thực vật).

  Chi tiết →

ĐÀO TẠO

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm 2023

  07-04-2023 // 5,379 lượt xem

  Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một trong những chương trình tiên quyết được nhiều tiêu chuẩn như BRC, FSSC 22.000, ISO 22000, IFS. . . yêu cầu. Nhằm mục đích hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng lực kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) thông báo chi phí khóa đào tạo cung cấp kiến thức về “Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm”.

  Chi tiết →

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  16-07-2019 // 12,796 lượt xem

  Khóa đào tạo Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm nhằm cung cấp cho học kiến thức nền tảng về Các yêu cầu về kiểm soát ĐVGH trong các tiêu chuẩn, qui định hiện hành (BAP, BRC, IFS, FSSC, ASC…) từ đó có những phương thức hiệu quả nhất.

  Chi tiết →

 • Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 3,839 lượt xem

  Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm thông báo học phí, thời gian, địa điểm và chương trình khuyến mãi.

  Chi tiết →

 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 5,282 lượt xem

  Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm là kháo đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm. Học viên được thực hành trực tiếp trong phòng thí nghệm vi sinh để thực hiện phân tích cá chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO.

  Chi tiết →

TIN TỨC

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm 2023

  07-04-2023 // 5,379 lượt xem

  Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một trong những chương trình tiên quyết được nhiều tiêu chuẩn như BRC, FSSC 22.000, ISO 22000, IFS. . . yêu cầu. Nhằm mục đích hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng lực kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) thông báo chi phí khóa đào tạo cung cấp kiến thức về “Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm”.

  Chi tiết →

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  16-07-2019 // 12,796 lượt xem

  Khóa đào tạo Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm nhằm cung cấp cho học kiến thức nền tảng về Các yêu cầu về kiểm soát ĐVGH trong các tiêu chuẩn, qui định hiện hành (BAP, BRC, IFS, FSSC, ASC…) từ đó có những phương thức hiệu quả nhất.

  Chi tiết →

 • Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 3,839 lượt xem

  Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm thông báo học phí, thời gian, địa điểm và chương trình khuyến mãi.

  Chi tiết →

 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 5,282 lượt xem

  Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm là kháo đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm. Học viên được thực hành trực tiếp trong phòng thí nghệm vi sinh để thực hiện phân tích cá chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO.

  Chi tiết →