Gia công phân bón

Viện SIAMB nhận gia công phân bón cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu theo hình thức độc lập hoặc phụ thuộc.

 • Phân bón vi lượng siamb 3

  27-12-2020 // 3,608 lượt xem

  Phân bón siamb 3 hay còn gọi là phân bón vi lượng siamb 3 là một trong những sản phẩm phân bón được lưu hành tại Việt Nam của Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB).

  Chi tiết →

 • Hợp tác về phân bón

  01-03-2020 // 3,874 lượt xem

  Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) kêu gọi sự hợp tác từ các đối tác về lĩnh vực chế phẩm sinh học vi sinh, phân bón sinh học, phân bón hữu cơ, phân bón NPK, phân bón vô cơ và phân bón vi lượng.

  Chi tiết →

 • Nghi định 84/2019/NĐ-CP về Quản lý phân bón

  19-11-2019 // 4,000 lượt xem

  Một số lưu ý về Nghi định 84/2019/NĐ-CP về Quản lý phân bón

  Chi tiết →

 • Gia công phân bón, chế phẩm sinh học SIAMB

  14-02-2017 // 9,216 lượt xem

  Viện nhận gia công phân bón cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. (Theo hình thức nhãn hiệu riêng phù hợp với quyết định của Cục Bảo vệ thực vật).

  Chi tiết →

 • Gia công phân bón hữu cơ

  13-04-2019 // 2,167 lượt xem

  Gia công phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic (14 dòng sản phẩm) theo quyết định lưu hành 1968/QĐ-BVTV-PB ngày 15/03/2019

  Chi tiết →