Biện pháp sinh học Trồng rau an toàn hướng hữu cơ vào mùa mưa

Trong phần này, chúng tôi sẽ phổ biến các biện pháp canh tác sinh học để trồng các loại rau, hoa màu vào mùa mưa nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cho sản phẩm sử dụng men vi sinh siamb gốc, men Siamb Bt trừ sâu sinh học

 • Xây dựng nhà lưới canh tác rau bằng biện pháp sinh học

  13-06-2018 // 1,412 lượt xem

  Trồng rau trong mùa mưa ở Miền Nam (Sài gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa Vũng tàu và các tỉnh miền Tây) thường phát sinh nhiều nguy cơ như: tụt rễ, thối rễ, cây chết; nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại cho rau, năng suất giảm, chất lượng giảm mạnh. Trong bài này, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh Miền nam sẽ hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng mùa vụ bằng chế phẩm sinh học để ổn định năng suất và chất lượng của rau mùa mưa. Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách xây dựng nhà lưới hiệu quả với chi phí thấp.

  Chi tiết →

 • Quy trình ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh SIAMB gốc

  13-06-2018 // 3,949 lượt xem

  Trồng rau trong mùa mưa ở Miền Nam (Sài gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa Vũng tàu và các tỉnh miền Tây) thường phát sinh nhiều nguy cơ như: tụt rễ, thối rễ, cây chết; nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại cho rau, năng suất giảm, chất lượng giảm mạnh. Trong bài này, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh Miền nam sẽ hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng mùa vụ bằng chế phẩm sinh học để ổn định năng suất và chất lượng của rau mùa mưa. Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh SIAMB gốc hiệu quả với chi phí thấp.

  Chi tiết →

 • Quy trình canh tác rau ăn lá an toàn hướng hữu cơ

  13-06-2018 // 1,456 lượt xem

  Trồng rau trong mùa mưa ở Miền Nam (Sài gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa Vũng tàu và các tỉnh miền Tây) thường phát sinh nhiều nguy cơ như: tụt rễ, thối rễ, cây chết; nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại cho rau, năng suất giảm, chất lượng giảm mạnh. Trong bài này, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh Miền nam sẽ hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng mùa vụ bằng chế phẩm sinh học để ổn định năng suất và chất lượng của rau mùa mưa. Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng biện pháp sinh học (men vi sinh siamb gốc, thuốc trừ sâu vi khuẩn Bacillus thuringiensis) để trồng rau an toàn hướng hữu cơ hiệu quả với chi phí thấp.

  Chi tiết →

 • Phòng trị sâu bệnh trên ruộng rau an toàn hướng hữu cơ

  13-06-2018 // 1,522 lượt xem

  Trồng rau trong mùa mưa ở Miền Nam (Sài gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà rịa Vũng tàu và các tỉnh miền Tây) thường phát sinh nhiều nguy cơ như: tụt rễ, thối rễ, cây chết; nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại cho rau, năng suất giảm, chất lượng giảm mạnh. Trong bài này, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh Miền nam sẽ hướng dẫn các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng mùa vụ bằng chế phẩm sinh học để ổn định năng suất và chất lượng của rau mùa mưa. Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng biện pháp sinh học (men vi sinh siamb gốc, thuốc trừ sâu vi khuẩn Bacillus thuringiensis) để kiểm soát dịch hại và sâu bệnh trong trồng rau an toàn hướng hữu cơ hiệu quả với chi phí thấp.

  Chi tiết →