Chế phẩm vi sinh dùng trong nhà nuôi yến sào

Thông tin chi tiết về các sản phẩm phục vụ ngành nuôi yến sào của Việt Nam bao gồm men vi sinh Biomicroer, chế phẩm sinh học bionanocer dùng khử mùi trong nhà yến, chế phẩm sinh học tạo thức ăn tự nhiên cho chim yến biofeeder và nhiều sản phẩm khác. Tất cả các sản phẩm thuộc chương trình nghiên cứu hệ vi sinh vật trong nhà nuôi yến sào phục vụ ngành nuôi yến của Việt Nam đã được Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam thực hiện và tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm.