Vi khuẩn Bacillus thuringiensis

Vi khuẩn Bacillus thuringiensis

 • Tác dụng của Bacillus thuringiensis trên các loại sâu hại

  28-05-2018 // 2,609 lượt xem

  Bacillus thuringiensis không phải là loại vi khuẩn có khả năng diệt tất cả các loài sâu. Chỉ có một số loài sâu hại bị Bacillus thuringiensis tấn công tiêu diệt. Bài dưới đây liệt kê chưa đầy đủ về các loài sâu hại bị tác dụng bới BT

  Chi tiết →

 • Cơ chế tác dụng của Bacillus thuringiensis

  28-05-2018 // 7,936 lượt xem

  Bài viết dưới đây nói về Độc tố và cơ chế gây độc của vi khuẩn Bacillus thuringiensis trên các loại sâu hại.

  Chi tiết →

 • Đặc điểm Bacillus thuringiensis

  28-05-2018 // 5,765 lượt xem

  Bacillus thuringiensis là một loại trực khuẩn gram dương có khả năng sinh bào tử. Khi bào tử hình thành đồng thời tinh thể độc tố sẽ được giải phóng. Bài dưới đây nói về một số đặc điểm của vi khuẩn này.

  Chi tiết →

 • Lịch sử phát hiện Bacillus thuringiensis

  28-05-2018 // 2,333 lượt xem

  Bacillus thuringiensis đã được biết đến, nghiên cứu và sử dụng hơn 100 năm nay. Lợi ích của Bacillus thuringiensis đã được các nhà khoa học khai thác và ứng dụng vào nông nghiệp. Bài viết dưới đây giới thiệu một vài mốc về Lịch sử phát hiện Bacillus thuringiensis

  Chi tiết →