Tác dụng của Bacillus thuringiensis trên các loại sâu hại

Bacillus thuringiensis không phải là loại vi khuẩn có khả năng diệt tất cả các loài sâu. Chỉ có một số loài sâu hại bị Bacillus thuringiensis tấn công tiêu diệt. Bài dưới đây liệt kê chưa đầy đủ về các loài sâu hại bị tác dụng bới BT

Ngày đăng: 28-05-2018

2,508 lượt xem

Bacillus_thuringiensis_diet_cac_loai_sau.jpg

- Sâu đo acrobat (Acrobasis Spp.)

- Bướm hại gai (Albaiis urtene)

- Sâu xám hại rau (Agrotis ypsilon)

- Bướm phấn Địa Trung Hải (Anagasta)

- Ong kén nhỏ (Apanteles glomeratris)

- Sâu đo rau vàng (Apochemia brisoidaria)

- Bướm trắng gân đen (Aporia crataegi)

- Ngài cuốn lá (Archips argurospilus)

- Bướm tai châu (Arctiaenfa)

- Sâu bướm đốm (Argtresthia conjugella)

- Sâu cuốn lá cây ăn quả (Argyroplose variegana)

- Sâu cắn lá điền thanh (Barathra brassieae)

- Ngài cuốn lá (Cocoecia poclana)

- Sâu bông (Chloridea dipsaea)

- Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis)

- Bướm vàng (Colias philocide eurytheme)

- Sâu róm thông (Dendrolimus depressella)

- Sâu róm (Euproctis chrysorrhoea)

- Sâu ống sáp (Galleria mellonella)

- Sâu hại lá lớn (Gastropacha quereifolia)

- Sâu non đục củ khoai tây (Gnorimosechesma operculella)

- Sâu xanh hại bông (Heliothis armigera)

- Sâu xanh hại ớt (Heliothis asulla)

- Sâu xanh hại cà chua (Heliothis absolela)

- Sâu hại ngô (Heliothis zeae)

- Sâu đo đậu (Hemerophila atrineatia)

- Bướm hại táo tây (Hyponomeuta malinellus)

- Sâu đục quả đậu (Laspeyresia migricana)

- Bọ lá khoai tây (Leptinotarsa decemlineata)

- Sâu cắn lá ngô (Leucania separata)

- Sâu róm hại dâu (Lymantria monaeha)

- Sâu đục quả đỗ (Maruca telulatis)

- Sâu đục thân ngô (Ostrinia nubilatis)

- Sâu cuốn lá lúa lớn (Parnara guttata)

- Bướm cải (Pieris rapae)

- Bướm phấn trắng (Pieris rapae)

- Sâu tơ (Plutella maculipennis)

- Mọt lúa mì (Sitophilus granarius)

- Sâu cuốn lá (Timetocera acellassa)

- Bướm vằn (Vanessa urticeae)

- Sâu hồng (Zeuzera kyrina)

 
  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

Khu thực nghiệm: Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM (1,6ha)
Nhà máy: Lô D08, Đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức hòa, Long An
SĐT: 0917035038
http://www.siamb.vn
info@siamb.vn