Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB)

Viện SIAMB chuyên thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nhằm phục vụ cho các lĩnh vực của đời sống. Viện chuyên sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ cho nông nghiệp hữu cơ.

VIDEO

 

 

Các sản phẩm của Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) đang được sử dụng cho các hệ thống trang trại sạch và hữu cơ của Việt Nam theo quy trình của Viện khoa học nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (http://vaos.asia website đang cập nhật).

Đặc biệt tại hệ thống trang trại Rau sạch Vườn của mẹ đang được đặt dưới sự giám sát của Trung tâm phát triển và chứng nhận hữu cơ Việt Nam (http://chungnhanhuuco.net).

Sản xuất gia công phân bón, chế phẩm sinh học

ĐÀO TẠO

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  16-07-2019 // 813 lượt xem

  Khóa đào tạo Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm nhằm cung cấp cho học kiến thức nền tảng về Các yêu cầu về kiểm soát ĐVGH trong các tiêu chuẩn, qui định hiện hành (BAP, BRC, IFS, FSSC, ASC…) từ đó có những phương thức hiệu quả nhất.

  Chi tiết →

 • Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 218 lượt xem

  Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm thông báo học phí, thời gian, địa điểm và chương trình khuyến mãi.

  Chi tiết →

 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 230 lượt xem

  Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm là kháo đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm. Học viên được thực hành trực tiếp trong phòng thí nghệm vi sinh để thực hiện phân tích cá chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO.

  Chi tiết →

 • Đào tạo kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  12-03-2020 // 30 lượt xem

  Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một điều kiện tiên quyết của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy thực phẩm. Khóa đào tạo giúp cho người học có kiến thức về các loại động vật gây hại đồng thời tìm hiểu các biện pháp kiểm soát chúng. Cuối khóa học Viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) cấp.

  Chi tiết →

TIN TỨC

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  16-07-2019 // 813 lượt xem

  Khóa đào tạo Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm nhằm cung cấp cho học kiến thức nền tảng về Các yêu cầu về kiểm soát ĐVGH trong các tiêu chuẩn, qui định hiện hành (BAP, BRC, IFS, FSSC, ASC…) từ đó có những phương thức hiệu quả nhất.

  Chi tiết →

 • Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 218 lượt xem

  Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm thông báo học phí, thời gian, địa điểm và chương trình khuyến mãi.

  Chi tiết →

 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 230 lượt xem

  Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm là kháo đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm. Học viên được thực hành trực tiếp trong phòng thí nghệm vi sinh để thực hiện phân tích cá chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO.

  Chi tiết →

 • Đào tạo kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  12-03-2020 // 30 lượt xem

  Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một điều kiện tiên quyết của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy thực phẩm. Khóa đào tạo giúp cho người học có kiến thức về các loại động vật gây hại đồng thời tìm hiểu các biện pháp kiểm soát chúng. Cuối khóa học Viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) cấp.

  Chi tiết →