• Quyết định số 1968/QĐ-BVTV-PB

Quyết định số 1968/QĐ-BVTV-PB, 14 dòng phân hữu cơ thuần

Ngày đăng: 23-11-2021

618 lượt xem

Quyết định số 1968/QĐ-BVTV-PB, 14 dòng phân hữu cơ thuần.

Tham khảo trực tiếp tại website của Cục bảo vệ thực vật

http://113.190.254.147/PhanBon/en/phanbonchungnhan?TenPhanBon=&MaPhanBon=&Key=0&SoQuyetDinh=1968%2FQ%C4%90-BVTV-PB

Hoặc quét QR code:

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

Khu thực nghiệm: Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM (1,6ha)
Nhà máy: Lô D08, Đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức hòa, Long An
SĐT: 0917035038
http://www.siamb.vn
info@siamb.vn