Chủng giống vi sinh vật chuẩn SIAMB

Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam SIAMB đã nghiên cứu và thu thập rất nhiều chủng giống vi sinh vật hữu ích cho tất cả các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, thực phẩm, y dược.