Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041 bao gồm quá trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, các kỹ thuật dùng trong sản xuất hữu cơ, men vi sinh siamb gốc dùng trong sản xuất hữu cơ, men siamb bt (Bacillus thuringiensis) dùng trong sản xuất hữu cơ và rất nhiều vấn đề kỹ thuật khác.

  • Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ

    27-12-2020 // 1,294 lượt xem

    Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ là bắt đầu áp dụng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hữu cơ. Thời gian chuyển đổi bắt đầu từ khi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đến khi được chứng nhận. Quá trình chuyển đổi các trang trại thường không hiểu rõ dẫn đến làm sai và mất thời gian. Trong bài viết này, Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam sẽ chỉ rõ những cách thức chuyển đổi hiệu quả, dễ áp dụng và rút nhắn thời gian hao phí.

    Chi tiết →