Gia công phân bón, chế phẩm sinh học SIAMB

Viện nhận gia công phân bón cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. (Theo hình thức nhãn hiệu riêng phù hợp với quyết định của Cục Bảo vệ thực vật).

Ngày đăng: 14-02-2017

9,700 lượt xem

Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam được:

1. Cục hóa chất Bộ Công thương cấp giấy phép sản xuất phân bón ngày 17/01/2017.

3. Cục Bảo vệ thực vật cấp Quyết định số 666/QĐ-BVTV-PB, Quyết định số 1968/QĐ-BVTV-PB, Quyết định số 2724/QĐ-BVTV-PB nvề việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam cho 02 dòng phân bón sinh học và 3 dòng phân bón NPK, 03 dòng phân bón vi lượng và 14 dòng phân hữu cơ thuần, 30 dòng phân bón hữu cơ NPK sinh học.

4. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tất cả các loại phân bón.

5. Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Long An cấp giấy phép sản xuất phân bón (đóng gói tất cả các loại phân bón).

Viện SIAMB nhận gia công phân bón cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. (Theo hình thức nhãn hiệu riêng phù hợp với quyết định của Cục Bảo vệ thực vật và theo quy định của pháp luật việt Nam về phân bón (Luật trồng trọt; Nghị định 84/2019; thông tư 09/BNNPTNT).

Yêu cầu: Chúng tôi chỉ hợp tác với Tổ chức cá nhân

 • Có tâm huyết với nông nghiệp,
 • Muốn phát triển nông nghiệp sạch và bền vững,
 • Muốn phát triển dòng sản phẩm tốt, chất lượng, giá thành hợp lý, lợi nhuận vừa phải,
 • Muốn hỗ trợ lâu dài cho người nông dân sản xuất ra nông sản chất lượng.

Ngoài ra, Viện có thực hiện ủy quyền sử dụng thương hiệu phân bón đã lưu hành cho các công ty có nhu cầu theo thời gian.

Nếu tổ chức cá nhân có cùng chí hướng thì hãy liên hệ. Nếu không cùng chí hướng như trên xin vui lòng đừng hiên hệ tránh mất thời gian của nhau.

Chi tiết liên hệ: Mr. Quân 0917035038

Danh mục chi tiết:

Gia cong phan bon SIAMB

1. PHÂN BÓN

Hiện nay Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) có 52 sản phẩm phân bón đã được phép lưu hành và hợp quy. Trong đó 49 sản phẩm được phép sử dụng cho trang trại hữu cơ bao gồm: 44 sản phẩm hữu cơ (bón rễ dạng rắn và tưới lá dạng lỏng đều được) và 3 sản phẩm vi lượng (Bo, Kẽm và đồng) và 2 sản phẩm sinh học (acid amin dạng nước tưới lá hoặc gốc). Tất cả các loại phân bón được quyết định lưu hành tại Việt Nam công nhận trên tất cả các loại cây trồng. Cơ sở pháp lý bao gồm: (1) Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam của Cục bảo vệ thực vật, (2) Bản tiếp nhận Công bố hợp quy của Sở Nông nghiệp tỉnh Long An.

1.1. Phân sinh học, vi lượng, NPK

Tên

Thành phần

Công dụng

Phân bón sinh học SIAMB 2 – MSPB 8521

 • Chất hữu cơ: 3%;
 • Tryptophan: 500 ppm;
 • Glycine: 500 ppm;
 • Serine: 500 ppm;
 • Alanin: 500 ppm;
 • pHH2O: 6,5
 • Độ ẩm: 20%
 • Tỷ trọng: 1,15
 • Cung cấp acid amin cân bằng cho cây trồng trong tất cả các giai đoạn kiến thiết tạo thân cành lá, duy trì cây, tăng chất lượng sản phẩm về màu sắc và mùi vị.
 • Được dùng cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón sinh học SIAMB 14 – MSPB 08525

 • Chất hữu cơ: 0,01%;
 • Tryptophan: 100 ppm;
 • Glycine: 100 ppm;
 • Serine: 100 ppm;
 • Alanin: 100 ppm;
 • pHH2O: 6,5
 • Độ ẩm: 20%
 • Tỷ trọng: 1,1
 • Cung cấp acid amin cân bằng cho cây trồng trong tất cả các giai đoạn kiến thiết tạo thân cành lá, duy trì cây, tăng chất lượng sản phẩm về màu sắc và mùi vị.
 • Được dùng cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón vi lượng SIAMB 3- MSPB 08522

 • Bo (B): 2.100 ppm;
 • pHH2O: 7,5;
 • Tỷ trọng: 1,1;
 • Độ ẩm: 1%.
 • Cung cấp vi lượng Bo cho cây trồng nhất là khả năng giữ quả.
 • Diệt kiến, gián và 1 số loại khác
 • Dùng được cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón vi lượng SIAMB 5 ĐỒNG – MSPB 08523

 • Đồng (Cu): 15.000 ppm;
 • pHH2O: 7,5;
 • Tỷ trọng: 1,1;
 • Độ ẩm: 1%.
 • Cung cấp vi lượng đồng cho cây trồng.
 • Diệt nấm và phòng trừ bệnh hại
 • Dùng được cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón vi lượng SIAMB 12- MSPB 08524

 • Kẽm (Zn): 15.000 ppm;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1;
 • Độ ẩm: 1%.
 • Cung cấp vi lượng kẽm cho cây trồng nhất là làm cho lá xanh tốt.
 • Phòng trừ virus gây hại cho cây trồng.
 • Dùng được cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hỗn hợp NPK SIAMB 15

SSK – MSPB 08526

 • Đạm tổng số (Nts): 7%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 44%,
 • pHH2O: 10;
 • Tỷ trọng: 1,3;
 • Độ ẩm: 5%.
 • Cung cấp Kali cao cho cây trồng giai đoạn tạo hạt, tạo củ.
 • NPK được thay thế 1 phần bằng NPK hữu cơ.
 • Dùng cho nông nghiệp sạch, Không dùng cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hỗn hợp

NPK SIAMB 16 – MSPB 08527

 • Đạm tổng số (Nts): 30%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%,
 • Độ ẩm: 4%;
 • Tỷ trọng: 1,2;
 • pHH2O: 7,5.
 • Cung cấp Ni tơ cao cho cây trồng giai đoạn kiến thiết tạo thân cành lá.
 • NPK được thay thế 1 phần bằng NPK hữu cơ.
 • Dùng cho nông nghiệp sạch, Không dùng cho nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hỗn hợp

NPK SIAMB 19 – MSPB 08528

 • Đạm tổng số (Nts): 4%;
 • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;
 • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1;
 • Độ ẩm: 5%.
 • Cung cấp đạm, lân, kali cân bằng cho cây trồng trong tất cả các giai đoạn kiến thiết tạo thân cành lá, duy trì cây.
 • NPK được thay thế 1 phần bằng NPK hữu cơ.
 • Dùng cho nông nghiệp sạch, Không dùng cho nông nghiệp hữu cơ
 

1.2. Phân bón hữu cơ

Tên phân bón

Thành phần

 

Công dụng

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic GOLDVS – MSPB 20690

 • Chất hữu cơ: 20%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 7,5;
 • Tỷ trọng: 1,03.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh (GoldVS – Vi sinh vàng) cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic GOLDTR- MSPB 20691

 • Chất hữu cơ: 24%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 7,0;
 • Tỷ trọng: 1,05.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh. Tăng cường Trichoderma (Goldtr- Trichoderma vàng).
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic MULTIVS- MSPB 20692

 • Chất hữu cơ: 27%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 7,0;
 • Tỷ trọng: 1,07
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh. Gia tăng nhiều loại men vi sinh (MultiVS – Đa vi sinh)
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic NUTRIGREEN- MSPB 20693

 • Chất hữu cơ: 30%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 7,0;
 • Tỷ trọng: 1,08.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Tăng cường dinh dưỡng xanh cho cây trồng.
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic RICHVS­- MSPB 20694

 • Chất hữu cơ: 33%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 7,2;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh. Các vi sinh được làm giàu về số lượng (RICHVS – giàu vi sinh)
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic GOLDBT- MSPB 20695

 • Chất hữu cơ: 36%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 7,0;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp vi khuẩn Bacillus thuringiensis (GoldBT – BT vàng) có tác dụng hạn chế sâu.
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic MBP- MSPB 20696

 • Chất hữu cơ: 39%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp nấm 3 màu xanh trắng tím (MBP – Metarhizium Beauveria Paecilomyces) giúp hạn chế côn trùng.
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic TRUE- MSPB 20697

 • Chất hữu cơ: 42%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic MAX- MSPB 20698

 • Chất hữu cơ: 45%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic BEST- MSPB 20699

 • Chất hữu cơ: 50%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic FIRST- MSPB 20700

 • Chất hữu cơ: 54%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 30%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic HIGHTECH- MSPB 20701

 • Chất hữu cơ: 59%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 25%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Chuyên dùng trong nông nghiệp công nghệ cao
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 Organic FARM- MSPB 20702

 • Chất hữu cơ: 63%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 25%;
 • pHH2O: 7,0;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB 100 EcoOrganic- MSPB 20703

 • Chất hữu cơ: 66%
 • C/N: 12;
 • Độ ẩm: 25%;
 • pHH2O: 6,5;
 • Tỷ trọng: 1,1.
 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ
 

1.3. Phân bón hữu cơ cao cấp

Tên

Thành phần

Công dụng

Phân bón hữu cơ SIAMB Soyamin- MSPB 22848

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 5,5%;

Tỷ lệ C/N: 2;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Soilenzyme- MSPB 22849

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 5,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2;

pHH2O: 5,4;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men đồng thời tăng cường thêm Kali từ chuối ủ lên men.
 • Chứa nhiều enzyme cần thiết cho đất (Soilenzyme).
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Biozyme- MSPB 22850

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 3,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,04

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men đồng thời tăng cường thêm Kali từ chuối ủ lên men..
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Rong tao- MSPB 22851

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2,5%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit fulvic (axit fulvic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường fulvic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển chất lượng của cây trồng.
 • Cân bằng dinh dưỡng NPK cho cây trồng ở dạng hữu cơ bền.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Phan ca- MSPB 22852

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2,5%;

Axit fulvic (axit fulvic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,3;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ. Cân bằng dinh dưỡng NPK cho cây trồng ở dạng hữu cơ bền.
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường fulvic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển chất lượng của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB M.Organic- MSPB 22853

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,3;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01;

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Vita Organic- MSPB 22854

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Tăng cường các vitamin thiết yếu cho sự phát triển và hoàn thiện của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Rotomino- MSPB 22855

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,6;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Organic Perfect- MSPB 22856

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2,1%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên hoàn hảo trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB JAS Organic- MSPB 22857

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,5.

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ kể cả hữu cơ nhật bản (JAS)

Phân bón hữu cơ SIAMB Probiotic- MSPB 22858

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,5%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác (probiotic) trong quá trình ủ lên men đậu nành.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB BioP- MSPB 22859

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,5

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn lân hữu hiệu từ cá biển và khoáng thông qua quá trình ủ vi sinh ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Bionature- MSPB 22860

Chất hữu cơ: 21,5%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 5;

pHH2O: 5,4;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Nfix- MSPB 22861

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 5,5%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%

Tỷ lệ C/N: 2;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,06.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành, lân từ cá biển và khoáng ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm (Nfix), phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB N.Organic- MSPB 22862

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 4%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,5;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ trùn quế ủ lên men cùng với cá biển và khoáng.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB EW Organic- MSPB 22863

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 4%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,4;

pHH2O: 5,5.

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,04

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành, trùn quế (EW Earthworm) và cá trích ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Active Organic- MSPB 22864

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,2;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm hoạt tính từ đậu nành ủ lên men, lân hoạt tính từ cá biển và khoáng.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Herbal Organic- MSPB 22865

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng cân bằng tự nhiên trong phân hữu cơ từ các thành phần dược liệu.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Actizyme- MSPB 22866

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men cùng với các enzyme hoạt hóa (Activzyme).
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Bioorganic- MSPB 22867

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2,5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,8;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng cân bằng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Growth- MSPB 22868

Chất hữu cơ: 21%;

Đạm tổng số (Nts): 2,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3,5%;

Tỷ lệ C/N: 4;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm và kali từ các loại đậu và sâu rồng ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Psol- MSPB 22869

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn lân hữu hiệu ủ vi sinh từ các nguồn hữu cơ giàu phospho.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Biostimulant- MSPB 22870

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

Axit fulvic (axit fulvic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,6;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp các chất thúc đẩy quá trình tự chuyển hóa sinh học trong đất để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường fulvic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển chất lượng của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Ksol- MSPB 22871

Chất hữu cơ: 21%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn kali từ chuối ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Prich- MSPB 22872

Chất hữu cơ: 21%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lân hữu hiệu thông qua quá trình ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Banana BioK- MSPB 22873

Chất hữu cơ: 21,5 %;

Kali hữu hiệu (K2Ohh) 6,0%;

Tỷ lệ C/N: 12;

pHH2O: 5,6;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,01.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn kali từ chuối ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB NOP Organic- MSPB 22874

Chất hữu cơ: 22%;

Đạm tổng số (Nts): 3,5%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%;

Tỷ lệ C/N: 2,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03;

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ kể cả USD (NOP)

Phân bón hữu cơ SIAMB OMRI Organic- MSPB 22875

Chất hữu cơ: 22%;

Đạm tổng số (Nts): 3,5%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 2,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên cân bằng trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ đậu nành ủ lên men.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Soil Active- MSPB 22876

Chất hữu cơ: 21,8%;

Đạm tổng số (Nts): 3%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 3,3;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm từ trùn quế và sâu rồng ủ lên men làm cho đất trở nên hoạt hóa một cách mạnh mẽ giúp phát triển cây trồng một cách toàn diện.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Phân bón hữu cơ SIAMB Organic Effect- MSPB 22877

Chất hữu cơ: 21,4%;

Đạm tổng số (Nts): 2%;

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3,5%;

Axit humic (axit humic): 2%;

Tỷ lệ C/N: 4,9;

pHH2O: 5,5;

Độ ẩm (dạng rắn): 30%;

Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,02.

 • Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ
 • Cung cấp lượng lớn đạm, lân hữu hiệu từ việc ủ lên men các nguyên liệu tự nhiên.
 • Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh, Trichoderma và nhiều dòng vi sinh khác trong quá trình ủ lên men.
 • Tăng cường humic acid bằng quá trình ủ thấu cho sự phát triển bộ rễ của cây trồng.
 • Được chứng nhận dùng trong nông nghiệp hữu cơ
 

2. CHẾ PHẨM SINH HỌC

Hiện nay, Viện đã nghiên cứu ra nhiều dòng vi sinh hữu ích được phân lập từ điều kiện tự nhiên của Việt Nam nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản.

Tên

Thành phần

Công dụng

Men vi sinh SIAMB gốc

 • 22 chủng vi sinh vật bản địa.
 • Giống độc quyền.
 • Dạng bột
 • Phân hủy chất hữu cơ thành các chất dinh dưỡng cho cây trồng, không gây ô nhiễm cho môi trường.
 • Cung cấp các loại vi sinh hữu ích nhằm phân hủy chất hữu cơ theo đúng chu trình sinh địa hóa.
 • Cung cấp các chủng vi sinh có lợi cho đất và cây trồng góp phần cải tạo đất và thúc dẩy sự phát triển của cây trồng.
 • Cung cấp vi sinh vật bản đại nhằm phân hủy các chất dinh dưỡng khó tan trong đất thành chất dinh dưỡng cây trồng có thể hấp thu đặc biệt là lân.
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Men SIAMB BT

 • Bào tử Bacillus thuringiensis và độc tố (Thuốc trừ sâu sinh học BT)
 • Dạng lỏng và dạng bột
 • Chỉ có 1 thành phần đơn vị duy nhất
 • Cung cấp chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis gây hại cho sâu ăn lá.
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Men SIAMB nấm 3 màu

 • Metarhizium
 • Beauveria
 • Paecilomyces
 • Cung cấp 3 chủng nấm ký sinh trên côn trùng nhằm phòng trừ côn trùng và bọ cánh cứng.
 • Được dùng trong nông nghiệp hữu cơ

Men vi sinh cố định đạm SIAMB Azo NFB

 • Azotobacter chroococcum
 • Cung cấp chủng vi khuẩn cố định đạm mạnh.
 • Cung cấp lượng lớn IAA (Indol Acetic Acid) tự nhiên do vi khuẩn tạo ra nhằm kích thích rễ thực vật phát triển.

Men SIAMB Pseudomonas

 • Pseudomonas spp.
 • Cung cấp các chủng vi khuẩn Pseudomonas thuần khiết có khả năng đối kháng với các loại nấm bệnh hại.

Men SIAMB Trichoderma

 • Trichoderma spp.
 • Cung cấp các chủng nấm Trichoderma  đa tác dụng: phân hủy nhanh cellulose, ký sinh côn trùng, cộng sinh rễ cây, . . .

Humifer

 • Humic lên men
 • Cung cấp tập đoàn vi sinh vật có lợi cho đất để cân bằng hệ vi sinh vật đất một cách tự nhiên

SIAMB chăn nuôi

 • Bacillus subtilis
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Lactobacillus
 • Cung cấp tập đoàn vi sinh vật có lợi cho đường ruột vật nuôi nhằm tăng sản lượng và chất lượng đồng thời phân hủy các chất thải nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

SIAMB thủy sản

 • Bacillus subtilis
 • Saccharomyces cerevisiae
 • Lactobacillus
 • Nitrosomonas
 • Nitrobacter
 • Paenibacillus
 • Và nhiều chủng vi khuẩn khác
 • Cung cấp tập đoàn vi sinh vật có lợi cho đường ruột thủy sản nhằm tăng sản lượng và chất lượng đồng thời phân hủy các chất ô nhiễm,  thải nhằm giảm ô nhiễm môi trường.

SIAMB trùn quế

 • Dịch trùn quế thủy phân
 • Cung cấp dịch trùn quế thủy phân cho vật nuôi
 

 

 

 

 

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

Khu thực nghiệm: Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM (1,6ha)
Nhà máy: Lô D08, Đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức hòa, Long An
SĐT: 0917035038
http://www.siamb.vn
info@siamb.vn