ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm 2023

  07-04-2023 // 461 lượt xem

  Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một trong những chương trình tiên quyết được nhiều tiêu chuẩn như BRC, FSSC 22.000, ISO 22000, IFS. . . yêu cầu. Nhằm mục đích hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng lực kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) thông báo chi phí khóa đào tạo cung cấp kiến thức về “Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm”.

  Chi tiết →

 • Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  16-07-2019 // 7,157 lượt xem

  Khóa đào tạo Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm nhằm cung cấp cho học kiến thức nền tảng về Các yêu cầu về kiểm soát ĐVGH trong các tiêu chuẩn, qui định hiện hành (BAP, BRC, IFS, FSSC, ASC…) từ đó có những phương thức hiệu quả nhất.

  Chi tiết →

 • Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 2,317 lượt xem

  Thông báo Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm thông báo học phí, thời gian, địa điểm và chương trình khuyến mãi.

  Chi tiết →

 • Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm

  13-09-2019 // 3,540 lượt xem

  Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm là kháo đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm. Học viên được thực hành trực tiếp trong phòng thí nghệm vi sinh để thực hiện phân tích cá chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn TCVN hoặc ISO.

  Chi tiết →

 • An toàn sinh học trong kiểm soát tác nhân truyền nhiễm khu vực công nghiệp và dân dụng

  09-04-2020 // 1,930 lượt xem

  Khóa đào tạo “Nhận thức về an toàn sinh học trong kiểm soát tác nhân truyền nhiễm khu vực công nghiệp và dân dụng” là một trong những chương trình phổ biến kiến thức cộng đồng của Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam. Mục đích của khóa đào tạo là hỗ trợ người dân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ nâng cao nhận thức và năng lực kiểm soát tác nhân truyền nhiễm trong khu vực công nghiệp và dân dụng.

  Chi tiết →

 • Đào tạo kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

  12-03-2020 // 2,822 lượt xem

  Kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm là một điều kiện tiên quyết của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy thực phẩm. Khóa đào tạo giúp cho người học có kiến thức về các loại động vật gây hại đồng thời tìm hiểu các biện pháp kiểm soát chúng. Cuối khóa học Viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (SIAMB) cấp.

  Chi tiết →

 • Đào tạo kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật cố định đạm trong phân bón

  13-08-2018 // 1,552 lượt xem

  Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật cố định đạm trong phân bón là một trong những chỉ tiêu phổ biến hiện nay. Nhắm nâng cao tay nghề cho các phòng thử nghiệm, khóa đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để kiểm tra vi sinh vật cố định đạm trong phân bón cho các kỹ thuật viên của các phòng thử nghiệm.

  Chi tiết →