An toàn sinh học trong kiểm soát tác nhân truyền nhiễm khu vực công nghiệp và dân dụng

Khóa đào tạo “Nhận thức về an toàn sinh học trong kiểm soát tác nhân truyền nhiễm khu vực công nghiệp và dân dụng” là một trong những chương trình phổ biến kiến thức cộng đồng của Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam. Mục đích của khóa đào tạo là hỗ trợ người dân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ nâng cao nhận thức và năng lực kiểm soát tác nhân truyền nhiễm trong khu vực công nghiệp và dân dụng.

Ngày đăng: 09-04-2020

2,585 lượt xem

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo “Nhận thức về an toàn sinh học trong kiểm soát tác nhân truyền nhiễm khu vực công nghiệp và dân dụng” là một trong những chương trình phổ biến kiến thức cộng đồng của Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam. Mục đích của khóa đào tạo là hỗ trợ người dân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ nâng cao nhận thức và năng lực kiểm soát tác nhân truyền nhiễm trong khu vực công nghiệp và dân dụng. Nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao đó, Viện Công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam tổ chức:

Ø  Khóa đào tạo: NHẬN THỨC VỀ AN TOÀN SINH HỌC TRONG KIỂM SOÁT TÁC NHÂN TRUYỀN NHIỄM KHU VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Ø  Mục tiêu của khóa đào tạo: Cung cấp kiến thức đại cương về các tác nhân truyền nhiễm (nhóm 1, 2, 3), các nguyên tắc thiết lập và sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phòng tránh các tác nhân truyền nhiễm, thực hành vệ sinh tay tốt, thực hành mặc và loại bỏ bảo hộ cá nhân tốt, các phương pháp làm sạch và loại bỏ tác nhân truyền nhiễm, quan sát trình diễn về làm sạch, chống nhiễm và khử trùng khu vực công nghiệp và dân dụng.

Ø  Đối tượng học viên: Tất cả những người có quan tâm, các cán bộ phụ trách sức khỏe an toàn môi trường và nhân viên của các đơn vị, các cán bộ phụ trách và các nhân viên tham gia dịch vụ làm sạch công nghiệp và dân dụng của các đơn vị.

Ø  Giảng viên: Chuyên gia đào tạo của Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam

Ø  Thời gian học: theo sắp xếp

Ø  Địa điểm đào tạo: tại công ty

Ø  Học phí: Theo khóa đào tạo

Ø  Nội dung khóa đào tạo: Vui lòng xem trang sau.

Ø  Chứng chỉ: Giấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo do Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam cấp.

Ø  Đăng ký: Vui lòng liên hệ theo email info@siamb.vn hoặc số điện thoại 0917035038 (Mr. Quân). Chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi có thể.

Trân trọng./.            

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

Khu thực nghiệm: Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM (1,6ha)
Nhà máy: Lô D08, Đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức hòa, Long An
SĐT: 0917035038
http://www.siamb.vn
info@siamb.vn