Tiêu chuẩn BRC quy định kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

Tiêu chuẩn BRC quy định kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm

Ngày đăng: 22-09-2023

2,986 lượt xem

Tiêu chuẩn BRC quy định rất rõ ràng và khắt khe về việc kiểm soát côn trùng và động vật gây hại trong nhà máy thực phẩm.