Đào tạo kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật cố định đạm trong phân bón

Kỹ thuật kiểm tra vi sinh vật cố định đạm trong phân bón là một trong những chỉ tiêu phổ biến hiện nay. Nhắm nâng cao tay nghề cho các phòng thử nghiệm, khóa đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để kiểm tra vi sinh vật cố định đạm trong phân bón cho các kỹ thuật viên của các phòng thử nghiệm.

Ngày đăng: 13-08-2018

1,826 lượt xem

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

––––––––––––––

Số: 110/SIAMB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Đào tạo

Kỹ thuật kiểm tra Phân bón vi sinh vật cố định nitơ theo TCVN 6166:2002

____________________________

Thực hiện kế hoạch đào tạo, ngày 20/08/2018 Hội đồng tuyển sinh Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam đã họp và quyết định mở lớp Đào tạo Kỹ thuật kiểm tra Phân bón vi sinh vật cố định nitơ theo TCVN 6166:2002 như sau:

  

1. Thời gian nhập học:  Liên tục theo nhu cầu xã hội

2. Địa điểm nhập học: Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam – Lô D08, đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An hoặc các cơ sở của Viện.

3. Thời gian học: 05 ngày (học vào các buổi sáng hoặc chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

4. Học phí: 5.000.000 đồng/người/khóa.

5. Chỗ ở: Tự túc.

6. Yêu cầu về chuyên môn: Có bằng cấp chuyên môn từ trung cấp trở lên.

7. Nội dung đào tạo:

  • Chế tạo môi trường phân lập vi sinh vật cố định ni tơ theo TCVN 6166:2002,
  • Tiến hành phân lập vi sinh vật cố định ni tơ,
  • Làm thuần vi sinh vật cố định ni tơ,
  • Xác định vi sinh vật cố định ni tơ,

Khi nhập học phải mang theo:

-        Chứng minh nhân dân photo công chứng + 4 tấm hình 3x4;

-        Học viên tự túc tiền ăn;

-        Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì  không được rút lại học phí.

Mọi chi tiết liên hệ Mr. Quân 0917035038 hoặc email info@siamb.vn

Nơi nhận:

- Đăng Website;

- Lãnh đạo Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (để báo cáo);

- Lưu: Văn thư, HĐTS.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. NGUYỄN VĂN MINH

 

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

Khu thực nghiệm: Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM (1,6ha)
Nhà máy: Lô D08, Đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức hòa, Long An
SĐT: 0917035038
http://www.siamb.vn
info@siamb.vn