Phân lập và nhân nuôi vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp.

Vi khuẩn cố định đạm cộng Rhizobium spp. là một trong những nhóm vi khuẩn hữu ích vì nó góp phần khép kín chu trình Ni tơ trong tự nhiên. Tuy nhiên, để nhân nuôi được nhóm vi khuẩn này cần nhiều thời gian và công sức. Khóa học này sẽ giúp học viên phân lập, nhân nuôi vi khuẩn một cách nhanh chóng, hữu hiệu.

Ngày đăng: 13-08-2018

2,424 lượt xem

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

––––––––––––––

Số: 109/SIAMB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Đào tạo

Phân lập và nhân nuôi vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp.

____________________________

Thực hiện kế hoạch đào tạo, ngày 20/08/2018 Hội đồng tuyển sinh Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam đã họp và quyết định mở lớp Đào tạo Phân lập và nhân nuôi vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp. như sau:  

1. Thời gian nhập học:  Liên tục theo nhu cầu xã hội

2. Địa điểm nhập học: Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam – Lô D08, đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An hoặc các cơ sở của Viện.

3. Thời gian học: 04 ngày (học vào các buổi sáng hoặc chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần).

4. Học phí: 3.500.000 đồng/người/khóa.

5. Chỗ ở: Tự túc.

6. Yêu cầu về chuyên môn: Không yêu cầu.

7. Nội dung đào tạo:

  • Xác định nơi khu trú của vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp.
  • Chế tạo môi trường phân lập
  • Tiến hành phân lập vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp.
  • Làm thuần vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp.
  • Chế tạo môi trường và nhân nuôi vi khuẩn cố định đạm cộng sinh Rhizobium spp.
  • Kiểm tra đánh giá sản phẩm

Khi nhập học phải mang theo:

-        Chứng minh nhân dân photo công chứng + 4 tấm hình 3x4;

-        Học viên tự túc tiền ăn;

-        Học viên đã nhập học, nếu không tiếp tục theo học thì  không được rút lại học phí.

Mọi chi tiết liên hệ Mr. Quân 0917035038 hoặc email info@siamb.vn

Nơi nhận:

- Đăng Website;

- Lãnh đạo Viện công nghệ sinh học và ứng dụng vi sinh miền nam (để báo cáo);

- Lưu: Văn thư, HĐTS.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

 

TS. NGUYỄN VĂN MINH

 

  VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ ỨNG DỤNG VI SINH MIỀN NAM

Khu thực nghiệm: Ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM (1,6ha)
Nhà máy: Lô D08, Đường số 2, CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức hòa, Long An
SĐT: 0917035038
http://www.siamb.vn
info@siamb.vn